LIST OF CENTER HEADS DISTRICT WISE

FRANCHISEE NETWORK LISTSSNO. NAME District/City/State  
001 Shailendra Singh Tomar Shajapur
002 Sanjay Gupta Khargone & Barwani
003 Manoj Dhote Betul
004 Priyanka Ajeet Rai Dindori
005 Mangesh Sawant Dhar & Jhabua
006 Sandeep Rawat Hoshangabad
007 Gaurav Jain Sagar
008 Namita Shrivastav Jabalpur
009 Pradeep Chaturvedi Rewa
010 Mahesh Chandna/ Gulshan Kalra Mandsaur
011 Muktanand Gautam Balaghat
012 Gauri Shankar Majhi Sambhalpur (Orissa)
013 SS Kundu Krish Nagar  NADIA (West Bengal)
015 Mir Arshad Hussain Jammu & Kashmir
016 Ganesh Chandra Kumar Elpitiyage SRILANKA
017 Sudhira.M Karnataka
018 Rakesh Kumar Rajasthan
019 Rakesh Kumar Haryana
020 Hardish Singh / Aeanna Kaur Thethy Jalandhar (Punjab)
021 K. Prabhakar Raichur (Karnataka)
 
 
       
             
   

  Copyright ITRC

 

| Home | About Us | Academic Programs | Admission | Testimonials | News And Events | Franchisee| Placements|
| Affiliations |Announcements |Contact Us |